lnwshop logo

[แยกเล่ม] เนตรปริศนาล่าทรชน เล่ม 1-26

[แยกเล่ม] เนตรปริศนาล่าทรชน เล่ม 1-26
หมวดหมู่ การ์ตูนผู้ชาย
ราคาปกติ 45.00-65.00 บาท
ราคา 36.00-52.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 23 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 1
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 1
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100670
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 2
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 2
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100687
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 3
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 3
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100694
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 4
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 4
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100700
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 5
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 5
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100717
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 6
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 6
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100724
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 7
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 7
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100731
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 8
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 8
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110100748
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 9
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 9
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786110102605
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 10
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 10
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786160102280
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 11
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 11
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786160105564
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 12
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 12
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786160107278
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 13
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 13
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786160110575
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 14
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 14
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786160111886
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 15
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 15
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786160114979
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 16
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 16
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9789749693902
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 17
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 17
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786167009629
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 18
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 18
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786162545139
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 19
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 19
ราคาปกติ 45.00 บาท
ลดเหลือ 36.00 บาท
บาร์โค้ด 9786162547959
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 20
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 20
ราคาปกติ 55.00 บาท
ลดเหลือ 44.00 บาท
บาร์โค้ด 9786162990557
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 21
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 21
ราคาปกติ 55.00 บาท
ลดเหลือ 44.00 บาท
บาร์โค้ด 9786162994579
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 22
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 22
ราคาปกติ 55.00 บาท
ลดเหลือ 44.00 บาท
บาร์โค้ด 9786162997174
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 23
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 23
ราคาปกติ 55.00 บาท
ลดเหลือ 44.00 บาท
บาร์โค้ด 9786162999765
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 24
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 24
ราคาปกติ 55.00 บาท
ลดเหลือ 44.00 บาท
บาร์โค้ด 9786163692849
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 25
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 25
ราคาปกติ 55.00 บาท
ลดเหลือ 44.00 บาท
บาร์โค้ด 9786163697530
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 26
เนตรปริศนา ล่าทรชน เล่ม 26
ราคาปกติ 65.00 บาท
ลดเหลือ 52.00 บาท
บาร์โค้ด 9786164100947
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
เล่ม
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-26 จากทั้งหมด 26 ชิ้น


ผู้แต่ง : Hiroshi Takashige

ผู้วาด : Double-s

เมื่อ 10 ปีก่อน อิกาวะ ได้สูญเสียน้องสาวที่ยังเด็กอยู่ไปในตอนนั้น ฆาตกร ได้หลุดพ้นจากลงโทษขั้นรุนแรงไปได้ต่อเนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะไปได้ต่อเนื่อง
จากยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อตัวเองเป็นอิสระอีกครั้งก็ยังกระทำการอันเลวร้ายต่างๆต่อไปไม่หยุดในขณะที่ มาโมรุก็กำลังหาหนทางที่จะพิสูจน์ความผิดอีกด้านหนึ่งอิกาวะจะตัดสินใจไปทางไหนกันแน่ เขาจะเดินไปสู่หนทางแห่งการแก้แค้น อุทิศตนให้กับความอาฆาตพยาบาทที่เดือดพล่านขึ้นมาหรือไม่
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 16 กระแสรายวัน
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2 กระแสรายวัน
ธ.กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44 กระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 67 กระแสรายวัน
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขายูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว กระแสรายวัน
  • ค่าธรรมเนียม 2%
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CATEGORY

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านSiamInterShop
ร้านSiamInterShop
siamintershop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านSiamInterShop
SiamInterShop
บริการสั่งซื้อหนังสือการ์ตูน,นิยายจีน,โดยบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เบอร์โทร : 0906672782
อีเมล : smmmarketing7@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก